Oud ambacht: bijenkorven vlechten

Zoekt u een korfvlechten op uw markt Oude ambachten?

Zoekt u een korfvlechten op uw markt Oude ambachten? Imkerij Zoetgoud staat zo nu en dan met zijn collectie korven op markten van Oude Ambachten en vlecht daarbij zelf korven. Het is mogelijk (enkel buiten zwermseizoen: april, mei, juni) dat ik ook kom te staan op uw markt + vlechtdemo. Neem dan contact op hier met Imkerij Zoetgoud. 

Bijenkorven vlechten: een oud ambacht en lange geschiedenis

Vroeger werden bijen met succes in korven gehouden. Een korf is een ideale huisvesting (licht en goed geïsoleerd) voor bijen en tevens ook duurzaam, mits de korven maar droog en afgedekt staan. Korven zijn namelijk niet bestand tegen enige regen en dus moeten ze volledig overdekt staan in een bijenstal. De duurzaamheid kan verder nog worden verhoogd door de korf in te smeren met mest, kalk, te verven of onder te dompelen in bijenwas. Bij de laatste optie blijf je de prachtige structuur en uiterlijk van het stro en het vlechtwerk zien, terwijl bij de eerste opties de korf een heel ander uiterlijk krijgt (maar wel meer isolatiewaarde). Door deze verduurzaming kan een korf tientallen jaren mee en soms wordt er zelfs beweerd langer dan een eeuw. Heel duurzaam dus! Een korf is dus een duurzame, maar vooral ook een goedkope huisvesting. Korven werden vroeger bijna altijd zelf geproduceerd van het materiaal wat plaatselijk massaal groeide: in natte moerasstreken riet en russen, in heide gebieden heide en pijpenstrootje en in landbouwgebieden (rogge)stro, … . Doordat een korf zelf ‘gemakkelijk’ te maken is, was de korfimkerij bij uitstek een veelvuldig voorkomende nevenactiviteit van kleine landbouwbedrijven in arme streken, met name op zandgronden met uitgestrekte heidevelden. Hier gaf de landbouw zeer lage opbrengsten en de boer kon met bijenteelt zijn inkomen verhogen. Sinds de middeleeuwen zijn bijenkorven, schaapkuddes en heidevelden onafscheidelijk. De schapen houden de heidevelden kort en voorkomen dat de verdwijnt en opslaat naar bos. Nog altijd kun je bijenkorven aantreffen op heidevelden. Niets nostalgischer dan een bijenschans (zie foto) op de hei! Een geoefende imker kon met gemak in een dag een korf vlechten. Had de imker ‘s-ochtends een zwerm geschept dat kon ze die ’s-avonds opzetten in de nieuw gevlochten korf van die dag. Tegenwoordig bezitten nog maar weinig mensen de echte knepen van dit ambacht laat staan om goed te imkeren met korven. Korfimkerij is een zeer speciale stiel en niet eenvoudig aangezien het om zogenaamde ‘vaste bouw’ gaat: de raten zitten vast in de korf en kunnen niet worden uitgenomen. Dit bemoeilijkt het imkeren enorm. Er zijn nog vele nadelen op te noemen: honing is enkel te oogsten in de vorm van raathoning of eventueel pershoning. Bestrijding van de varroamijt is lastig uit te voeren in een korf. Zwermverhindering is bijna niet mogelijk en dus moet de imker de volken in korven laten zwermen (ongecontroleerd). Al met al is imkeren in korven dus niet eenvoudig. Bovendien zijn de huidige volken bijna te groot geworden voor korven. Imkerij Zoetgoud zet elk jaar een of twee volken op in korven uit pure nostalgie. Doelstelling is om elk jaar twee of drie korven te vlechten of te restaureren. 

De collectie korven van Imkerij Zoetgoud

Imkerij Zoetgoud beschikt over een kleine, maar prachtige verzameling korven verzameld in de loop der jaren en waarvan de Ambrosiuskorf de mooiste is en tevens de moeilijkste om te vlechten. Dit is een echte sierkorf en het ‘hoogst haalbare’ in deze tak van volkskunst. Deze verzameling van korven is vooral gericht op het demonsteren van verschillende korfvlechttechnieken en materialen om zo goed korven te kunne vlechten en niet van historische waarde. Er zijn verschillende musea in de Benelux die wel historische korven laten zien: aanraders zijn bijv. in Kalmthout, in NL.